EAEIBE
Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδας (ΕΑΕΙΒΕ)
HSA
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

Yearly Archives: 2015

Continue reading

Dear colleagues,

Traditional publishing is an ex cathedra affair, top down, hierarchical. Electronic publishing is essentially egalitarian1. That’s why the present journal had never adopted printed form.

Here, we would like to underline some of the changes that occurred in the journal. These changes were designed to maintain excellence while improving the efficiency of the review process and taking advantage of new technology. Thus, new features have been added in the article section and feedback surveys are planned to be performed in regular basis. New sections for bibliographic information and editorial board / reviewers’ panel have been added. Organizational changes for a better workflow are also en route. The journal is already accepted in several electronic databases (see “indexing” section), while application for inclusion in several others is also under way. For all the changes, every website visitor is invited to explore these new features.

Continue reading

Pain is a disastrous manifestation of cancer that influences the patients’ quality of life, their families, and health care providers. It is a multidimensional symptom that includes the physical, psychosocial, emotional and spiritual character of the human organism. Despite the development of new analgesic drugs and updated guidelines, the pain management remains insufficient, and some patients with mild to severe pain do not received adequate pain treatment. This insufficient management can be attributed to barriers related to health professionals, to the patients, and the health care system. Common professional barriers include the bad pain evaluation, the lack of knowledge and skills, and the doctors’ reluctance to prescribe opioids. The barriers related to the patient include cognitive factors, emotional factors, and the compliance with analgesic regimens. Barriers related to the health system, like the limited access to opioids, and limited availability of pain and palliative care experts, consist additional challenges, especially in poor countries. Given the multidimensional nature of cancer pain, and the multilevelbarriers involved, the effective pain management demands multimodal interventions from interscientific groups. Educational interventions to the patients and health professionals it is possible to improve the successof pain management.

Continue reading

Clinical evaluation of pupils is considered as an essential part of neurological examination. The pupillary response to light is controlled by the autonomic nervous system. Numerous factors affect pupils dynamics, like e.g. luminance, visual field area, pain, drug administration, age, the functional integrity of anatomical structures involved, e.t.c. Moreover, pupillometry card method and examination of pupil reaction with the use of a penlight is subjective to a lot of bias. Portable infrared pupillometry allows a more objective and detail evaluation of pupil’s dynamics. That’s why it has already found applications in various clinical areas, like e.g. neurology, psychology, ophthalmology, endocrinology, anesthesia, pain management, intensive care, emergency medicine. This review focuses on physiology of pupil’s dynamics and on applications of infrared pupillometry in perioperative setting.

Continue reading

The occurrence of intraoperative oxygenation impairment is common even in healthy individuals and will vary depending on the patient and the type of surgery. The purpose of this study was to evaluate the incidence of oxygenation impairment in patients with normal lung function and to study the safety and efficacy of three different recruitment strategies. Out of a total number of 430 patients, 150 patients developed intraoperative oxygenation impairment, which was defined as the drop of PaO2/FiO2 ratio below 300. These 150 patients were randomly assigned into four study groups according to the recruitment strategy applied. Group A (N: 38): Application of three hyperinflations of the lungs at airway pressure 40cmH2O for 10 sec, followed by an increase in PEEP from 5 to 10cmH2O. Group B (N: 38): Increase in PEEP from 5 to 10cmH2O. Group C (N: 37): Application of three hyperinflations of the lungs at airway pressure 40cmH2O for 10 sec, without any PEEP alteration and Group D (N: 37): No maneuver. Measurements were taken at the phase of oxygenation deterioration and at 5, 15, 30, 45 and 60min after applying the maneuvers and also before extubation. From a total of 430 patients 150 developed oxygenation impairment (38.4%). The median onset time of the deterioration was 30min after intubation and mechanical ventilation. In group A the PaO2/FiO2 ratio increased significantly immediately after the maneuvers and remained elevated until extubation. In group B the PaO2/FiO2 ratio presented a gradual increase to significant levels before extubation. In group C, the instant post-maneuver increase of oxygenation was not sustained until extubation. Finally in group D a gradual decrease of the PaO2/FiO2 ratio was recorded until the end of surgery. According to the results of our study, one third of patients developed intraoperative oxygenation impairment approximately half an hour after intubation. The application of three hyperinflations of the lungs at an airway pressure of 40cmH2O for 10 sec, followed by an increase in PEEP from 5 to 10cmH2O proved to be the most effective treatment of impaired oxygenation.

Continue reading

Acute coronary syndrome is a debilitating and progressive disease, which can affect patient’s quality of life (QOL) and life satisfaction, which are two important components of patients’ treatment and care. The present study was conducted to determine the effects of educational programs and telephone follow-up on the QOL and life satisfaction in patients with acute coronary syndrome. Ninety patients with acute coronary syndrome were enrolled in a randomized clinical trial. The patients in the study were randomly classified into three groups: Group A (n=30) received educational program, Group B (n=30) received educational program plus ten telephone calls, and Group C (n=30) received no interventions. MacNew’s questionnaires of patient’s QOL and patient’s satisfaction were applied for all the groups. During hospitalization, the patients in Groups A and B received three 30-minute sessions of heart-disease-related educational program together with educational booklets. The patients in Group B received additional ten telephone calls for the consistency of the educational program for two months after patient’s discharge. Statistical analysis was performed through the analysis of variance and Pearson’s correlation test (p<0.05). The results showed that the effects of intervention in Groups A and B on the total score of QOL were not significant compared to the control group. The emotional and physical dimensions of QOL were significantly different between the patients with intervention and Group C. Comparison between satisfaction means of the three groups before intervention showed no significant difference. However, there was significant difference between them after intervention (p < 0.001). There was also a significant difference between satisfaction scores of Groups A and B compared to Group C. However, there was no statistically significant difference between Groups A and B.

Continue reading

The objective of postoperative pain management after thoracotomy is the prevention of postoperative complications, the reduction of the length of hospital stay, the increase of the patient’s satisfaction and finally the resumption of the daily living’s normal activities.

Thoracic surgery affects postoperative respiratory function, along with a high risk of developing postoperative pulmonary complications. Pain is a subjective experience. Postoperative pain management in thoracic surgery patients should be individually applied, based on a well-organized health care system that emphasizes consistent nursing education regarding proper pain management techniques, with an effective communication between the patient and members of the existing multidisciplinary team, especially the nursing staff.

Continue reading
Continue reading

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρικής, σας ευχόμαστε ευτυχία και ευημερία για το νέο έτος.

Το 2015, μας βρίσκει στο μέσον μιας δύσκολης προσπάθειας με στόχο κύρια την διεύρυνση, τον εκσυγχρονισμό και την διεθνή καθιέρωση του περιοδικού μας. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αρχίσει να ευοδώνεται. Η νέα ιστοσελίδα του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρική είναι ήδη μια πραγματικότητα (www.e-journal.gr), ενώ το περιοδικό έχει ήδη γίνει δεκτό σε διάφορες βάσεις δεδομένων:

 • DRJI – Directory of Research Journal Indexing,
 • Research Bible,
 • org,
 • Journal Index.net
 • INNOSPACE
 • org
 • MJL- Medical journals Links
 • ICMJE- International Committee of Medical Journal Editors
 • org
 • ISI-International Scientific Indexing
 • EZB
 • OAJI – Open Access Journal Indexing
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals

Επίσης είναι σε εξέλιξη η αίτηση μας και σε άλλες βάσεις δεδομένων. Μερικές από αυτές είναι:

 • ASI – Advance Scientific Index
 • Scopus
 • Google Scholar
 • Genamics JournalSeek
 • edu

 

Μερικές από τις προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων έχουν αξιολογήσει το περιοδικό μας, βάση των παραπομπών, αποκτώντας  impact factor: 0.108 (Research Bible-2012),  0.638 (GIF-2013) και 1.931 (ISI-2014).

Ας ελπίσουμε ότι, κατά τη διάρκεια του 2015, θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις… Continue reading

The goal of of the present study is to investigate short-term and long-term functional outcome of a 8-bed, multidisciplinary pediatric intensive care unit (PICU) of a general hospital 300 PICU patients were enrolled prospectively in this observational cohort study. Functional outcome was evaluated through Pediatric Cerebral Performance Category (PCPC) and Pediatric Overall Performance Category (POPC) scales at admission (baseline), at PICU and hospital discharge, at 3 and 6 months, and at 1 and 2 years. Delta DPCPC and DPOPC alterations at discharge were related to major diagnostic categories and 2-year survival.Baseline PCPC and POPC scores were normal in 67% and 58.7% of study population, mild disability were recorded in 17.3% and 14.7%, moderate disability at 8% and 14%, severe disability at 4.3% and 9.3% and coma at 3.3% and 3.3%, respectively.

Continue reading
Γλώσσα
Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ΕΕΕΘ
Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
ATOM Feed RSS Feed RDF Feed
Άδεια Creative Commons