EAEIBE
Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδας (ΕΑΕΙΒΕ)
HSA
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

Dear colleagues,

From 2004, the presence of the Greek e-Journal of Perioperative Medicine among the National Scientific Journals has been gradually increased. On behalf of the editorial board of the Greek e-journal of the Perioperative Medicine, we would like to thank you for your support in order to reform and modernize our journal.

We would like to inform you that the Greek e-journal of the Perioperative Medicine is accepted in several indexing databases like DRJI – Directory of Research Journal  Indexing, Research Bible, GIF.org, Journal Index.net, INNOSPACE, Unifactor.org, MJL-Medical journals Links, ICMJE- International Committee of Medical Journal Editors, CiteFactor.org, ISI-International Scientific Indexing, EZB – Universitätbibliothek Regensburg, OAJI – Open Access Journal Indexing, PBN-Polska Bibliografia Naukowa, ESJI- Eurasian Scientific Journal Index, ISRUS (EyeSource) – International society of Universal Research in Sciences, JIF – Global Society for Scientific Research and DOAJ – Directory of Open Access Journals.

Continue reading

We report a rare case of a young woman with anti-N-Methyl-D-Aspartate receptor (NMDAR) encephalitis, who developed psychiatric symptoms, dyskinesias, hypoventilation, hypersalivation and seizures. Serial analysis of antibodies to NR1/NR2B heteromers of the NMDAR was positive on the patient's serum and cerebrospinal fluid (CSF). Removal of an ovarian teratoma after intravenous immunoglobulin and corticosteroid therapy resulted in a prompt neurological response.

Continue reading

Dear colleagues,

Traditional publishing is an ex cathedra affair, top down, hierarchical. Electronic publishing is essentially egalitarian1. That’s why the present journal had never adopted printed form.

Here, we would like to underline some of the changes that occurred in the journal. These changes were designed to maintain excellence while improving the efficiency of the review process and taking advantage of new technology. Thus, new features have been added in the article section and feedback surveys are planned to be performed in regular basis. New sections for bibliographic information and editorial board / reviewers’ panel have been added. Organizational changes for a better workflow are also en route. The journal is already accepted in several electronic databases (see “indexing” section), while application for inclusion in several others is also under way. For all the changes, every website visitor is invited to explore these new features.

Continue reading

Neurologic complications after liver transplantation are quite common, with central pontine myelinolysis (CPM) being a rare but fatal complication. In this report, we describe the case of female liver transplant recipient who developed CPM after orthotopic liver transplantation (OLT).A 62-year old woman was admitted to the ICU for postoperative recovery after OLT. The procedure was described as uneventful. The patient had a history of decompensated cirrhosis, tension ascites, class I hepatic encephalopathy and chronic hyponatremia which necessitated repeated hospitalizations in the year prior to transplantation.The patient was unable to be weaned from ventilator support and did not show an improvement in mental status (GCS=5) despite the cessation of sedation. After neurologic consultation, a brain MRI was performed which showed evidence of CPM in the pons. Despite supportive therapy, the patient did not show an improvement of mental status and after a 55-day hospitalization in the ICU she died from septic complications.The etiology of CPM is multifactorial, with liver transplant recipients being at an increased risk. Supportive treatment is the standard of care, and there are not enough evidence supporting other types of treatment.

Continue reading

This study was undertaken to evaluate the immediate postoperative complications in renal transplant recipients requiring Intensive Care Unit (ICU) admission. All renal transplant recipients with immediate post-transplantation complications (<1 week) admitted to our ICU from 1992 to 2012 were studied. Patients’ characteristics, transplant variables and prognosis were evaluated and data were analyzed to identify factors of outcome. Over the study period 13 men and 3 women, (26.2 % of renal transplant recipients requiring ICU admission) aged 45.4±10 years, were included in the study. APACHE II and SOFA scores on ICU admission were 17.8±4.6 and 8.4±3.6 respectively.

Continue reading
The incidence of preeclampsia in the western countries is estimated to range from 2% to 6% in healthy, nulliparous women. In developing nations, the incidence of the disease is reported to be 4- 18%,with hypertensive disorders being the second most common obstetric cause of stillbirths and early neonatal deaths in these countries Etiology of the disease is multifactorial, with risk factors like ma-ternal age, oxidative stress, angiotensin T-235 homozygote having a different role in every case. Moreover, the disease its self is a multisystem expression of a complicated pathophysiology. Many attempts to explain the latter have been made with often controversial results. In the present article we explore the hypothesis of intra-abdominal pressure as possible causative factor of preeclampsia and the role ofthe maternal venous compartment and rennin-angiotensin-anldosterin system in this hypothesis. Continue reading
Continue reading

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της επιτροπής σύνταξης του περιοδικού σας ευχαριστούμε για τη μέχρι σήμερα εμπιστοσύνη και συνεργασία και προσδοκούμε στην περαιτέρω συνεισφορά σας ώστε να συνεχίσει την πορεία του στο χώρο τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς ιατρικού τύπου.

Το ηλεκτρονικό Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής είναι επιστημονικό έντυπο δημοσίευσης ερευνητικού και κλινικού υλικού από όλο το φάσμα της Αναισθησιολογίας, της Επείγουσας και της Εντατικής Ιατρικής, αναγνωρισμένο από το ΥΥΚΑ στα εθνικά περιοδικά (ΦΕΚ 964/20-7-2006) με επίσημο ISSN (1109-6888).

Continue reading
Γλώσσα
Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ΕΕΕΘ
Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
ATOM Feed RSS Feed RDF Feed
Άδεια Creative Commons