EAEIBE
Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδας (ΕΑΕΙΒΕ)
HSA
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

Περιεχόμενα τεύχους

Continue reading
Continue reading
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ‐ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ANATOMY OF GREEK E‐ JOURNAL OF PERIOPERATIVE MEDICINE DURING 2003‐2016
CARDIOVASCULAR EFFECTS OF DIFFERENT PEEP LEVELS IN A CLINICAL SETTING OF INCREASED ABDOMINAL PRESSURE
ANTI‐N‐METHYL‐D‐ASPARTATE RECEPTOR ENCEPHALITIS ASSOCIATED WITH OVARIAN TERATOMA: A CASE REPORT
NURSING CARE PLAN: NON‐INVASIVE VENTILATION IN THORACIC SURGERY PATIENTS. Continue reading
Editorial: Chasing the present and looking for the future… Πρωτόκολλο εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, ενός εργαλείου ποιότητας για τους δημόσιους οργανισμούς, στην Μ.Ε.Θ του Γ.Ν.Τρικάλων, με σκοπό την βελτίωση παροχών υγείας. Acute pain management in laparoscopic cholecystectomy: Is there a role for pregabalin? A review. Appropriateness and Applicability of the Patient Bill of Rights from the Viewpoint of Nurses in Lorestan University of Medical Sciences: Barriers and Operational Solutions. Comparison of SpO2/FiO2 ratio, Oxygenation index, ventilator ratio and SpO2/PaCO2 ratio, SpO2/PEEP ratio with PaO2/FiO2 ratio in critically ill patients. Effective factors in the quality of care during childbirth and promoting strategies. Continue reading

Letter from the editors.

Φραγμοί στην αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου.

Perioperative digital pupillometry - the future?

Intraoperative oxygenation impairment: A comparison between three alveolar recruitment strategies.

The effects of educational programs and telephone follow-up on the quality of life (QOL) and life satisfaction in patients with acute coronary syndrome in coronary care unit (CCU) and post-CCU.

Nursing care plan in post-thoracotomy pain management. A brief review.

Continue reading

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

FUNCTIONAL OUTCOME FOLLOWING PEDIATRIC  INTENSIVE CARE: PEDIATRIC CEREBRAL PERFORMANCE CATEGORY (PCPC) AND PEDIATRIC OVERALL PERFORMANCE CATEGORY (POPC) DURING A PROSPECTIVE TWO YEARS FOLLOW-UP PERIOD

rescuscitation knowledge and skills of university hospital ahepa nursing staff

EPIDURAL  ANESTHESIA FOR CAESARIAN SECTION IN A PARTURIENT WITH PARTIALLY REPAIRED COMLEX CYANOTIC CONGENITAL HEART DISEASE. REVIEW OF THE LITERATURE

acute chest syndrome. a review of the literatute

A CASE OF CENTRAL PONTINE MYELINOLYSIS IN A PATIENT AFTER LIVER TRANSPLANTATION

Continue reading

Letter from the Editors

Fascia Iliaca Block (FIB) in elderly patients outside the operating room for pain management of proximal femur fractures.

Can we predict a difficult airway? review of the literature

Combination of Oral Tramadol and Midazolam versus Midazolam alone as a premedication in children undergoing adenotonsillectomy

Immediate postoperative complications in kidney transplant recipients requiring ICU admission: A 20-year study

Meningitis treatment through an epidural catheter. Case report

Primary malignant schwannoma of the brachial plexus causing monoplegia

Continue reading

Letter from the Editors

Postoperative Analgesia in Geriatric Patients

The role of intra abdominal hypertension and maternal venous compartment in the pathophysiology of preeclampsia

Acute and long term cardiovascular effects of basilic vein transposition in chronic renal failure patients

Central line colonization,central line infection, Central line-associated and Catheter-related bloodstream infections in Greek pediatric intensive care patients: a prospective one year study

Laparoscopic cholocystectomy under continuous spinal anesthesia in an elderly patient with respiratory disease: a case report

An unusual presentation of a giant pleural tumo

 

Letter from the Editors

Epidemiology, Diagnosis and managment of delirium int he Intensive Care Unit: Anarrative review of the literature

Review of statistical methods reported in oral presentations during seven Greek National Anesthesiology Conferences

Pediatric risk of Mortality (Prism III-24) performance in a Greek Pediatric Intensive Care Unit

Ο συνδυασμός Κεταμίνης με Μορφίνη, Ναλμπουφίνη ή Τραμαδόλη για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από επεμβάσεις ριζικής προστατεκτομής

Improvement of the visualization of larynx and successful intubation with Airtraq® optical laryngoscope. in nine neonates, in fants and children with difficult airway

Dose titration of sublingual fentanyl, in relation to transdermal fentanyl dosing in cancer patients

Σύνδρομο Αναστρέψιμης Οπίσθειας εγκεφαλοπάθειας [Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES)] σε άνδρα ηλικίας τριάντα ετών. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

1. Letter from the Editor

2. ANALGESIA AND SEDATION IN THE PAEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT: EVIDENCE BASED OR EXTRAPOLATION ?

3. ANALGESIA AND SEDATION IN THE PAEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT

4. MECHANICAL VENTILATION DURING ANESTHESIA: PART I: MECHANISMS OF LUNG INJURY

5. MECHANICAL VENTILATION DURING ANESTHESIA: PART IΙ: STRATEGIES FOR THE PROTECTION OF THE LUNG

6. MEDICAL EMERGENCY TEAMS BASED ON ANESTHESIOLOGISTS II

7. FROM GENERAL ICU TO DEDICATED NEUROSCIENCE INTENSIVE CARE UNITS

Γλώσσα
Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ΕΕΕΘ
Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
ATOM Feed RSS Feed RDF Feed
Άδεια Creative Commons