Εικόνα 1. Προεγχειρητική ακτινογραφία και αξονική τομογραφία θώρακα του πρώτου ασθενή (Α).

Παρατηρείται μετατόπιση των δομών του μεσοθωρακίου αριστερά, ελικοειδής πορεία της τραχείας και υπερδιάταση του δεξιού πνεύμονα.

Απνοϊκή οξυγόνωση για θωρακοχειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με προηγηθείσα πνευμονεκτομή

Η βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών αλλά κυρίως των χημειοθεραπευτικών σχημάτων αύξησε κατά πολύ την επιβίωση των ασθενών με κακοήθη νόσο των πνευμόνων. Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θωρακοχειρουργική επέμβαση για κακοήθη νόσο πνευμόνων, έχουν αυξημένη πιθανότητα να υποβληθούν σε μια νέα διαγνωστική ή θεραπευτικήεπέμβαση, λόγω υποτροπής της αρχικής νόσου, ή εμφάνισης ενός δεύτερου πρωτοπαθούς όγκου του πνεύμονα.

more

Figure 2.Histopathologic findings

2a. Anastomosing sheets and cords of neoplastic cells within desmoplasticstroma, infiltrating lung parenchyma.(H-E stain x40) 2b.Polygonal to spindle-shaped basaloid epithelial neoplastic cells with eosinophilic cytoplasm, forming a whorl-like structure.(H-E stain x100) 2c.Two aggregates of tumor cells, with characteristic palisading of the cells at the periphery, surrounded by desmoplastic connective tissue stroma. (H-E stain x100) 2d.A sheet of tumor cells, surrounding a blood vessel.Markedly hemorrhagic foci. (H-E stain x100)

Lung metastasis from tibial adamantinoma

Adamantinomas are rare primary low grade malignant bone tumors’ (<1% of all bone cancers), which are usually located in tibial diaphysis. We present a case of lung metastasis in a 45 year old female who underwent left knee amputation because of tibial adamantinoma.

more

Impact of height on spinal anesthesia for elective caesarean section: A retrospective study

The aim of this study was to compare the level of sensory block in parturients with different body height, after spinal anesthesia with local anesthetic of fixed volume and consistence. This retrospective study was conducted on 107 women, which underwent caesarean section under spinal anesthesia. It was hypothesized that maternal height was not associated with level of sensory block. Parturients ...

more

Nursing care plan for patients Undergoing thymectomy for Myasthenia Gravis

One half of cortical thymoma patients develop myasthenia gravis (MG), an autoimmune disease affecting the voluntary muscles, while 15% of MG patients have thymomas. Thymectomy has been a mainstay in the treatment of myasthenia gravis and the management of such surgical patients is extremely demanding both at the physician’s and at the nurse’s level. In this paper we review some ...

more

Assessment of awareness among anesthetists regarding emergency management of tooth avulsed during tracheal intubation

Anesthesiologist always works around the oral and peri oral soft and hard tissue. Oral/nasal intubation might injure hard tissue or “knock out” the tooth. The present study was conducted among anesthetic specialist to assess the measures that they would take to manage an avulsed tooth that might occur during intubation & laryngoscopy. The present study involved 40 anesthetists working in ...

more

Dear colleagues,

In this second issue of the Greek e-journal of Perioperative Medicine for 2018 a wide area of interests is covered.

The review article of Gortsou D., et al summarizes the nursing interventions for patients with Myasthenia Gravis (MG) undergoing surgical removal of the thymus gland. They concluded that prompt identification of the symptoms and signs of common MG complications combined with aggressive nurse interventions are the keys to ensure the best possible outcomes.

Dubey A. assessed the line of action that forty anesthetic specialists would follow in case of an iatrogenic tooth avulsion during intubation and laryngoscopy. The author observed that few anesthetists knew the correct protocol in handling the avulsed tooth and also proposes measures like immediate reimplantation and stabilization of a permanent avulsed tooth.

The following retrospective study of Ioannidis R., et al compares the level of sensory block in parturients with different body height, after spinal anesthesia with local anesthetic of fixed volume and consistence. Authors concluded that body height of parturients and level of sensory block after spinal anesthesia with a fixed intrathecal solution, for elective caesarean section, seems to be two independent variables.

Next, Lolakos K., et al described the intraoperative use of apneic oxygenation in two patients with previous pneumonectomy, who were scheduled for surgical resection of a tumor in the remaining lung. Using apneic oxygenation, oxygenation was preserved in both patients for a significant period of time, while the predictable results of apneic oxygenation (hypercapnia and respiratory acidosis) were corrected by mechanical ventilation. Both patients had no severe postoperative complications.

Our final article of Ampatzidou F., et al presents a case of lung metastasis in a 45 year old female who underwent left knee amputation because of tibial adamantinoma.

We want to thank you again for your support and we would like to remind you the invitation from the organizing and scientific committee of the ANAESTHESIA 2018 for ANAESTHESIA 2018 – 15th Congress of Anesthesiology and Ιntensive Medicine which is to be held in Thessaloniki, on the 20th to the 23rd of September, 2018. We hope to see you there.

 

Editors-in chief

Mouloudi Eleni
Papagiannopoulou Pinelopi

Language
Archive
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Creative Commons License