Yearly Archives: 2009

Εκτίμηση της εγκεφαλικής αυτορρύθμισης με τη χρήση του διακρανιακού Doppler (TCD) και καθοδήγηση της θεραπείας σε ασθενείς με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Φαρμακολογία του Βαρέως Πάσχοντα Ασθενή (Μέρος Ι). Αρχές Φαρμακοκινητικής και Μεταβολές της στη Βαριά Νόσο

Management of intraoperative fluid balance and blood conservation in adult cardiac surgery

Αναισθησία για μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς με διαδερμική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων με ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents)

Ηθικά διλήμματα, προτελεύτιες αποφάσεις και αποκλιμάκωση θεραπείας στη Μ.Ε.Θ.

Κλινική μελέτη σύγκρισης των λαρυγγοσκοπικών εικόνων που προκύπτουν με τη χρήση video laryngoscope ή συμβατικού λαρυγγοσκόπιου

Η καθιστική θέση υπό γενική αναισθησία προκαλεί μείωση των τιμών της εγκεφαλικής οξυγονομετρίας

Ενδονοσοκομειακά επείγοντα περιστατικά: Ιατρικές ομάδες άμεσης αντιμετώπισης βασισμένες σε αναισθησιολόγους

Τεχνικές υποβοήθησης της ινοπτικά καθοδηγούμενης στοματοτραχειακής διασωλήνωσης υπό γενική αναισθησία. Υπάρχει υπεροχή κάποιας τεχνικής;

Combination of transdermal fentanyl with codeine or tramadol for the management of severe cancer pain

Κατεύθυνσης της οπής της υπαραχνοειδούς βελόνης Whitacre 26G και επίπεδο του αισθητικού αποκλεισμού της ροπιβακαΐνης 0,75% σε επεμβάσεις Καισαρικής Τομής

Placenta percreta with bladder involvement and profound haemorrhage: a report of two cases and short review of the literature

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA – «Περί διασωλήνωσης της τραχείας και περί του αντιθέτου».

 

A majority of current pharmacokinetic and pharmacodynamic data are generated from studies in healthy volunteers and stable patients with single organ dysfunction. However, critically ill patients differ from other patients because of the complex and unstable nature of their illness. Critical illness results in multiple changes that alter drug disposition in the body. As organs fail, so the pharmacokinetic processes of absorption, distribution, and elimination are affected.

Continue reading

The ability of the cerebral vascular bed to undergo constriction or dilation in response to various stimuli is termed vascular reactivity or cerebral autoregulation. When the stimulus is the change in cerebral perfusion pressure (CPP) the vascular response is termed cerebrovascular pressure reactivity. When the stimulus is the change in PaCO2 the vascular response is termed carbon dioxide reactivity. The transcranial Doppler (TCD) provides information about changes in flow velocities secondary to changes in CPP or PaCO2.

Continue reading

The reduction of homologous blood transfusions remains an important goal. The actual blood loss and the positive fluid balance during cardiac operations involving CPB result in a fall in the haematocrit and represent major risk factors for blood transfusions. Methods and techniques which lead to a decrease of haemodilution are important when aiming at fewer transfusions in such operations.

Continue reading

The management of patients, who had previously undergone percutaneous coronary interventions (PCI) with or without coronary artery stenting and who are presenting for noncardiac surgery has become a major topic of interest and concern for anesthesiologists worldwide. This review will update recent reports, as well as recommendations for the perioperative care of these patients.

Continue reading

Inevitably, ethical dilemmas and end-of-life decisions are issues that need to be faced in the common practice of intensive care units. In this review these dilemmas are approached through the medical ethical issues of patient autonomy, beneficence, non-maleficence and justice. Patient autonomy is further analyzed as opposed to medical paternalism with reference to historical, political, social and legal particularities.

Continue reading

The aim of our study was to compare video laryngoscopy and direct laryngoscopy views, and the resultant intubation conditions as well, provided by video or conventional laryngoscope respectively, in patients receiving general anaesthesia for elective surgery. One hundred patients, with no expected difficult airway, were randomly allocated to undergo tracheal intubation with the Macintosh video laryngoscope or a conventional Macintosh laryngoscope.

Continue reading

The aim of this study was to investigate the effects of a positional change of regional cerebral oxygen saturation values (rSO2) because of the sitting position, before and after the administration of general anaesthesia. Twenty five consecutive patients of ASA class I or II undergoing shoulder surgery under general anaesthesia were chosen to participate in this study.

Continue reading

The essential help of medical emergency teams (M.E.T.) is to decrease the frequency of sudden deaths and the pointless transport of patients in the intensive care units. Aim of present study is to record the number and the type of urgent intrahospital callings, the departments of hospital that were covered by M.E.T, the staff (medical and/or nursing) that participated in them, the medications that were used, and the number of involved individuals per incident, as well as the type of monitoring and the fluids that were used. In the particular study were recorded the urgent calls from the 07/06/2006 up to the 07/01/2007 (7 months).

Continue reading

Our study compared the effectiveness between two of the proposed as rescue manoeuvres to overcome difficulty, in advancing a tracheal tube, during railroading over the fibreoptic bronchoscope. A ninety degrees anti-clockwise rotation (90ΑCWR) of the tube or cricoid cartilage pressure application (CCPA) was randomly performed in eighty patients undergoing fibreoptic orotracheal intubation under general anaesthesia, in whom first attempt to railroad the tracheal tube had failed.

Continue reading
Language
Αναβάθμιση του Impact Factor

Archives
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Creative Commons License