Η περιεγχειρητική χορήγηση υγρών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη διαχείριση των χειρουργικών ασθενών, αλλά και σημείο έντονων επιστημονικών αντιπαραθέσεων και διχογνωμιών για το είδος και την ποσότητα των χορηγούμενων διαλυμάτων3,4. Οι χειρουργικοί ασθενείς κατά την περιεγχειρητική περίοδο, χρειάζονται υγρά, και μερικές φορές απαιτούνται μεγάλες ποσότητες για τη διατήρηση του ενδαγγειακού όγκου και της αιμοδυναμικής σταθερότητας. Ο περιορισμός στη χορήγηση υγρών αλλά και η υπερχορήγηση μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ικανά να επηρεάσουν την έκβαση5,6. Continue reading
Pneumothorax is a collection of air in the pleural space between the lungs and the chest wall and depending on its cause it could be either spontaneous or traumatic. Tension Pneumothorax (TPT) can be a cause of cardiac arrest (CA) or might be a complication after chest compressions. According to the 2015 European Resuscitation Council guidelines on resuscitation, TP is considered one of the reversible causes of CA, which should be recognized and treated during cardiopulmonary resuscitation (CPR) Continue reading

Induction of anesthesia can be accomplished with intravenous or inhalational anesthetic agents, which have both desired and side effects. The aim of this study was to record, investigate and compare the hemodynamic profile of five different induction anesthetic agents in patients undergoing major vascular surgery. One hundred and fifty patients, who were scheduled for major vascular surgery, were randomly assigned into five groups according to the anesthetic agent that was used for anesthesia induction. The five agents used for anesthesia induction were: propofol [2mg/kg], thiopental [3mg/kg], etomidate [0.3mg/kg], midazolam [0.2mg/kg] and diazepam [0.3mg/kg]. Before induction of anesthesia patients were administered Ringer lactate to replace volume deficit due to preoperative fasting. Besides standard intraoperative monitoring, an arterial catheter and a pulmonary artery catheter were placed in all patients before anesthesia induction.

Continue reading
Central venous pressure (CVP) measurement along with invasive arterial pressure measurement are the two most widely used monitoring parameters in the Intensive Care Unit (ICU) and in the operating room (OR).In contrast with left heart catheterization, right heart catheterization is a procedure which is performed in the daily clinical practice both in the OR and the ICU and with which all anesthesiologists are well familiarized. Despite the limited usefulness of absolute CVP values, analysis of the CVP waveform offers important information regarding patient’s underlying pathology.ECG tracing should be taken concurrently with CVP measurement and CVP should be evaluated and interpreted in relationship to the ECG. CVP values are affected by several parameters such as mechanical ventilation and PEEP application, which should be taken into account when interpreting CVP measurements. Tricuspid regurgitation (TR) is a relatively common abnormality and in most of the cases it is asymptomatic and has no clinical significance. In regard to etiology, TR can be categorized as primary (or organic) and secondary (or functional).TR allows blood to flow backwards across the valve from the right ventricle to the right atrium during right ventricle systole. When blood backflow is significant there may be giant systolic V waves in the CVP waveform. In case of severe TR, the giant systolic V waves are so prominent that the CVP waveform resembles the right ventricular pressure contour. This is called ventricularization of the right atrial pressure waveform. In contrast with the giant V waves in the CVP waveform, ventricularization of the right atrial pressure waveform is the most specific diagnostic criterion of severe TR. TR disease is diagnosed and thoroughly evaluated by echocardiography, which can give us information about its etiology and severity. However, CVP waveform may be indicative of TR and therefore could trigger further investigation and evaluation by echocardiography. Continue reading

The aim of our study was to compare video laryngoscopy and direct laryngoscopy views, and the resultant intubation conditions as well, provided by video or conventional laryngoscope respectively, in patients receiving general anaesthesia for elective surgery. One hundred patients, with no expected difficult airway, were randomly allocated to undergo tracheal intubation with the Macintosh video laryngoscope or a conventional Macintosh laryngoscope.

Continue reading
Language
Αναβάθμιση του Impact Factor

Archives
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Creative Commons License