2008

Η επίδραση των αναισθητικών παραγόντων στην εγκεφαλική κυκλοφορία και το ισοζύγιο οξυγόνου

Η χρήση της M-MODE υπερηχογραφίας στη μελέτη του διαφράγματος

Οξεία βλάβη των πνευμόνων σχετιζόμενη με τη μετάγγιση

Neuromodulation and Chronic Pain

Ενδοτραχειακή διασωλήνωση υποβοηθούμενη από προποφόλη και ρεμιφεντανίλη χωρίς νευρομυϊκό αποκλειστή

Onset of action and intubating conditions after administration of rocuroniumor mivacurium in children

Κλινική εφαρμογή των αλγορίθμων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη

Horner’s syndrome during epidural analgesia for labour

Transcranial Doppler Ultrasonography in Intensive Care Unit. Report of a Case with Subarachnoid Hemorrhage and Brain Death and Review of the Literature

The issue of cerebral circulation and oxygen delivery to the brain requires constant vigilance for the clinician in the ICU, the trauma unit and the neurosurgical operation suite. These patients are administered anaesthetic medications that affect cerebral physiology by a lot of different and some times unexplored mechanisms.

Continue reading

Ultrasonography is a useful tool in order to provide information regarding diaphragm function, especially in cases where local pathology coexists, as in pleural effusions or traumatic rupture. Ultrasound can also be used as a method for analyzing diaphragmatic movement using M-mode.

Continue reading

Transfusion related acute lung injury (TRALI), first described as a clinical entity in 1983, is characterized by acute non cardiogenic pulmonary oedema with hypoxia occurring within few hours of receiving blood products. It accounts for 1:5000 of all known transfusion reactions and is one of the leading causes of transfusion related death, approximately 5%. TRALI is thought to be underrecognised and under-reported. Suspected cases should be reported to the blood bank so any other products from the particular donor may be quarantined.

Continue reading

We have assessed intubating conditions and haemodynamic changes in three groups of 30 ASA I or II patients after induction of anaesthesia with propofol 2 mg*kg-1, remifentanil 0.5 μg*Kgr-1 and rocuronium 0,6 mg*kg-1 (group R), propofol 2 mg*kg-1 and remifentanil 1.5 μg*Kgr-1 (group F) and propofol 2 mg*kg-1, remifentanil 1.5 μg*Kgr-1 and midazolam 0.015 mg*kg-1 (group M).

Continue reading

The objective of this study was to evaluate onset times and tracheal intubating conditions after administration of rocuronium or mivacurium in children of different ages. In this randomized double-blind study, 40 healthy (ASA I) children aged 1 to 14 years were studied. They were divided, according to age, into two groups: Group A (n=20) included patients 1 to 3 years of age and Group B (n=20) 4 to 14 years of age. After general anesthesia induction patients in both groups were further divided into two subgroups.

Continue reading

Aiming the investigation of potential differences in accuracy of the algorithms of pediatric anesthesia in everyday practice, 338 children where studied, from newborns to 14 years old, who underwent scheduled or emergency operations in a 3 months period. They were divided according to their age into 4 groups (38 newborns and infants, 43 children from 1 to 3 years old, 90 children from 3 to 6 years old, 167 children >6 years old).

Continue reading

Horner's syndrome or occulo-sympathetic paralysis is a disorder occurring infrequently as a complication of epidural anaesthesia. The incidence increases when epidural analgesia is used in obstetrics possibly because of physiological and anatomical changes in obstetric patients favouring spread of the local anaesthetic.

Continue reading

Transcranial Doppler (TCD) is increasingly utilized in patients with lifethreatening neurologic injury and has several practical applications in neurocritical care. It holds promise for the diagnosis and monitoring of vasospasm (VSP) in patients with subarachnoid hemorrhage (SAH) and the detection of increased intracranial hypertension.

Continue reading
Language
Αναβάθμιση του Impact Factor

Archives
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Creative Commons License