2014a

Continue reading

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της επιτροπής σύνταξης του Ελληνικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρικής σας ευχαριστούμε πολύ για τη μέχρι σήμερα εμπιστοσύνη και συνεργασία.

Προκειμένου να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε την πορεία του περιοδικού στο χώρο τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς ιατρικού τύπου, επιδιώκουμε τον εκσυγχρονισμό του περιοδικού.

Continue reading

The purpose of this study (prospective one year study of all patients requiring a central line) is to present central line colonization, central line infection, central line-associated and catheter-related bloodstream infection rates, risk factors, and the outcomes in a multidisciplinary Greek pediatric intensive care unit.

81 patients required 136 episodes of catheterization with duration of 9 (5.25-14.75) days. Device utilization ratio was 0.8. Eleven patients developed 17 episodes of central line-associated blood-stream infection (CLABSI) in 1629 catheter days, given a CLABSI rate of 10.43:1000. 3 catheter tip cultures revealed the same microorganism as the bloodstream infection (BSI), specified a catheter-related (CRBSI) rate of 1.84:1000. Catheter tip infection occurred at a rate of 3.69:1000, whereas catheter colonization at 8.59:1000. Gram-positive microorganisms predominated in CLABSIs (52.94%), whilst Gram-negative pathogens predominated in colonization (64.28%), infection (66.66%), and CRBSI (66.66%), Acinetobacter baumanii being the principal pathogen. CLABSI patients had longer duration (days) of catheterization (17 vs 9, P=0.014), mechanical ventilation (17 vs 8, P=0.014), and unit stay (17 vs 10, P=0.037), without an impact on mortality. CLABSIs occurred more often in patients with Hickman catheters (P=0.003), co morbidities (P=0.000), multiple catheterizations (P=0.003), complications (P=0.008) and corticosteroid use (P=0.044). Hickman catheters [odds ratio (OR) 8.381; 95% confidence intervals (CI): 1.1-66.1, P=0.044]and co morbidities [OR: 5.904; 95% CI: 1.2-28.9, P=0.029)] were independent predictors of CLABSIs.

CLABSI rate in our study is higher than the international standards. Preventive measures, such as improvements in central line insertion and maintenance bundles of care, are necessary, to lower this baseline rate in future comparisons.

Continue reading

The aim of this case report is to demonstrate the efficacy and safety of Continuous Spinal Anesthesia (CSA) in an elderly patient with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), who was scheduled for elective laparoscopic cholecystectomy.CSA can be used to provide a sufficient block in order to allow laparoscopic cholecystectomy to be performed even in patients with severely abnormal respiratory function. Safety, efficacy and a decreased need for postoperative analgesia render this approach a valid option for patients with symptomatic gallstone disease, who are poor candidates for general anesthesia due to cardiorespiratory or airway problems as well as for patients with other contraindications for general anesthesia.

Continue reading

Syncope is a common complaint in clinical medical care. Except of neurological disorder, most of the patients havea brief benign clinical course with spontaneous recovery. Etiology may range from benign disorders to severe life-threatening diseases.Syncope as the leading symptom in patients suffering from intrathoracic neoplasm is uncommon. A rare case of a giant pleural solitary fibrous tumor causing recurrent episodes of syncope is presented. Diagnostic considerations and therapeutic strategy are discussed.

Continue reading

Factors affecting cardiac function in dialysis patients include arterial blood pressure, anemia, intra-vascular volume and the arteriovenous fistula (AVF). We investigated the acute and chronic effects of basilic vein transposition (mean upper arm brachial artery-basilic vein anastomosis) on both the cardiovascular system and the oxygen status.

Sixteen patients with end stage renal failure were enrolled in this study. Patients with heart failure, pericardial effusion or valvular heart disease were not included in the study. Echocardiography (preoperatively and six months after, stages 1 and 2 respectively) and a Swan-Ganz catheter (perioperatively) were used to assess the hemodynamic status during the phases of AVF construction. Flow measurements were made in the parts of the AVF system before, during and after the construction of the AVF.Moreover, at the same time phases blood sampling from the arterial line and the pulmonary artery catheter was performed, in order to assess oxygen and acidbase status.

Continue reading

The incidence of pre-eclampsia in the western countries is estimated to range from 2% to 6% in healthy, nulliparous women. In developing nations, the incidence of the disease is reported to be 4- 18%,with hypertensive disorders being the second most common obstetric cause of stillbirths and early neonatal deaths in these countries Etiology of the disease is multifactorial, with risk factors like maternal age, oxidative stress, angiotensin T-235 homozygote having a different role in every case. Moreover, the disease its self is a multisystem expression of a complicated pathophysiology. Many attempts to explain the latter have been made with often controversial results. In the present article we explore the hypothesis of intra-abdominal pressure as possible causative factor of pre-eclampsia and the role ofthe maternal venous compartment and rennin-angiotensin-anldosterin system in this hypothesis.

Continue reading

Effective postoperative analgesia in geriatric patients is both challenging and rewarding. Inadequate pain control after surgery is associated with adverse outcomes in the older patient. This review will attempt to describe the difficulty with assessment of pain and variations in pain experience of elderly patients. Physiological changes related to aging need to be also carefully considered, because aging is individualized and progressive. Pharmacokinetic and pharmacodynamic changes in geriatric patients, the higher incidence of comorbidities and concurrent use of other drugs, must be carefully adjusted to suit each geriatric patient, concerning postoperative pain management. Medication for postoperative pain will be discussed. Unfortunately, many medications have not been studied well in the older population.Non-pharmacological approaches to postoperative pain management will not be discussed, although this would be an interesting topic for further discussion.

Continue reading
Language
Αναβάθμιση του Impact Factor

Archives
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Creative Commons License