διασωλήνωση τραχείας

The aim of our study was to compare video laryngoscopy and direct laryngoscopy views, and the resultant intubation conditions as well, provided by video or conventional laryngoscope respectively, in patients receiving general anaesthesia for elective surgery. One hundred patients, with no expected difficult airway, were randomly allocated to undergo tracheal intubation with the Macintosh video laryngoscope or a conventional Macintosh laryngoscope.

Continue reading

Η διασωλήνωση της τραχείας είναι μία από τις σημαντικότερες αναισθησιολογικές πράξεις στο να εξασφαλίζει τη βατότητα και τη στεγανότητα των ανωτέρων αεροφόρων οδών. Τα λήμμα διασωλήνωση αναφέρεται στο λεξικό το Γ. Μπαμπινιώτη και χαρακτηρίζεται σαν «εισαγωγή ελαστικού σωλήνα σε όργανο ή φυσική κοιλότητα πχ η εισαγωγή ελαστικού σωλήνα στην τραχεία»[1]

Continue reading
Language
Αναβάθμιση του Impact Factor

Archives
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Creative Commons License