αντιχολινεργικά

Atropine has been used in the past as a premedication drug to decrease the sialorrhea of the second stage of anaesthesia and prevent bradycardia caused by the administration of succinylcholine, opiods or volatile anaesthetics. The purpose of this study is the investigation of the haemodynamic fluctuations during induction of anaesthesia and intubation of the trachea, in children and adults either premedicated or not with atropine.

Continue reading
Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons