διάφραγμα

Ultrasonography is a useful tool in order to provide information regarding diaphragm function, especially in cases where local pathology coexists, as in pleural effusions or traumatic rupture. Ultrasound can also be used as a method for analyzing diaphragmatic movement using M-mode.

Continue reading
Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons