εγκεφαλική οξυγονομετρία

The aim of this study was to investigate the effects of a positional change of regional cerebral oxygen saturation values (rSO2) because of the sitting position, before and after the administration of general anaesthesia. Twenty five consecutive patients of ASA class I or II undergoing shoulder surgery under general anaesthesia were chosen to participate in this study.

Continue reading
Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons