μετάγγιση αίματος

Transfusion related acute lung injury (TRALI), first described as a clinical entity in 1983, is characterized by acute non cardiogenic pulmonary oedema with hypoxia occurring within few hours of receiving blood products. It accounts for 1:5000 of all known transfusion reactions and is one of the leading causes of transfusion related death, approximately 5%. TRALI is thought to be underrecognised and under-reported. Suspected cases should be reported to the blood bank so any other products from the particular donor may be quarantined.

Continue reading
Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons