Πληροφορίες άρθρου

DOI

The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2015; 13(a): 1

PDF


PDF


Language

EN

Language

GR

POSTED: 03/5/15 9:51 PM
ARCHIVED AS: 2015, 2015a, Γράμμα από τη Σύνταξη

COMMENTS FEED: RSS 2.0

DOI: The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2015; 13(a): 1

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρικής, σας ευχόμαστε ευτυχία και ευημερία για το νέο έτος.

Το 2015, μας βρίσκει στο μέσον μιας δύσκολης προσπάθειας με στόχο κύρια την διεύρυνση, τον εκσυγχρονισμό και την διεθνή καθιέρωση του περιοδικού μας. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αρχίσει να ευοδώνεται. Η νέα ιστοσελίδα του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρική είναι ήδη μια πραγματικότητα (www.e-journal.gr), ενώ το περιοδικό έχει ήδη γίνει δεκτό σε διάφορες βάσεις δεδομένων:

 • DRJI – Directory of Research Journal Indexing,
 • Research Bible,
 • org,
 • Journal Index.net
 • INNOSPACE
 • org
 • MJL- Medical journals Links
 • ICMJE- International Committee of Medical Journal Editors
 • org
 • ISI-International Scientific Indexing
 • EZB
 • OAJI – Open Access Journal Indexing
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals

Επίσης είναι σε εξέλιξη η αίτηση μας και σε άλλες βάσεις δεδομένων. Μερικές από αυτές είναι:

 • ASI – Advance Scientific Index
 • Scopus
 • Google Scholar
 • Genamics JournalSeek
 • edu

 

Μερικές από τις προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων έχουν αξιολογήσει το περιοδικό μας, βάση των παραπομπών, αποκτώντας  impact factor: 0.108 (Research Bible-2012),  0.638 (GIF-2013) και 1.931 (ISI-2014).

Ας ελπίσουμε ότι, κατά τη διάρκεια του 2015, θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις για την απόκτηση αριθμού DOI ή/και τον αριθμό ΤΕΙ για το περιοδικό μας και για κάθε δημοσιευμένο άρθρο.

Όλη αυτή η πρόοδος επιτυγχάνεται μόνο χάρη στην ενεργό υποστήριξη σας. Προσδοκούμε στην περαιτέρω γόνιμη συνεργασία σας, ελπίζοντας το περιοδικό να συνεχίσει την μέχρι σήμερα ανοδική πορεία του στο χώρο του Ελληνικού και διεθνούς ιατρικού τύπου.

 

Υπεύθυνες Σύνταξης

Mουλούδη Ε.

Παπαγιαννοπούλου Π.

Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Ιστορικό
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons