Case Reports

Η βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών αλλά κυρίως των χημειοθεραπευτικών σχημάτων αύξησε κατά πολύ την επιβίωση των ασθενών με κακοήθη νόσο των πνευμόνων. Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θωρακοχειρουργική επέμβαση για κακοήθη νόσο πνευμόνων, έχουν αυξημένη πιθανότητα να υποβληθούν σε μια νέα διαγνωστική ή θεραπευτικήεπέμβαση, λόγω υποτροπής της αρχικής νόσου, ή εμφάνισης ενός δεύτερου πρωτοπαθούς όγκου του πνεύμονα.

Continue reading

Adamantinomas are rare primary low grade malignant bone tumors’ (<1% of all bone cancers), which are usually located in tibial diaphysis. We present a case of lung metastasis in a 45 year old female who underwent left knee amputation because of tibial adamantinoma.

Continue reading

Thymoma is one of the most common tumors of the anterior mediastinum in adults, arising from thymic epithelial cells. Complete surgical resection is the treatment of choice in myasthenic patients with thymoma. A 41 year-old male, with myasthenia gravis and thymoma was scheduled for thymectomy. Ten months ago, he developed pneumonia. He had a history of pneumonia (10 months ago) complicated by severe adult respiratory distress syndrome (ARDS), managed successfully with a short-term support with extracorporeal membrane lung assist device NovaLung. Long-term impairments in lung volume and diffusion capacity have been reported in adult respiratory distress syndrome survivors. Total intravenous anesthesia technique and especially muscle relaxants infusion require special attention in this group of patients. Our management strategies in this case included careful assessment of respiratory function, avoidance of premedication, use of short-acting anesthetic agents (propofol, remifentanil), use of suggamadex for reversal of rocuronium-induced neuromuscular block, and intraoperative monitoring with a train-of-four monitor and monitoring in an intensive care unit for 24 hours after surgery.

Continue reading

This case report focuses on the anesthetic management of a patient with Myasthenia Gravis who underwent left-sided colectomy, due to the presence of a tumor on the left colic (splenic) flexure. Myasthenia gravis is a chronic autoimmune neuromuscular disease which is characterized by differ-ent degrees of weakness of skeletal muscles. The anesthetic management and treatment of every patient with myasthenia gravis should be performed carefully, due to the fact that many periopera-tive complications may occur. In our case anesthetic technique included the combination of general anesthesia, with the use of neuromuscular agent and thoracic epidural blockade with the use of a catheter, which permitted intermittent boluses doses and continuous infusion of local anesthetics and opioids. Neuromuscular blockade was reversed with the use of sugammadex. Patient’s periop-erative management was effective and uneventful.

Continue reading

The deficiency of the natural heart pacemaker, the conduction disturbances and the appearance of arrhythmias are common complications after cardiac surgery. Placement of epicardiac electrodes (ventricular, atrial, or both) during cardiac surgery remains common practice, even though few patients will actually need some kind of temporary epicardiac pacing for various periods of time. Temporary epicardiac pacing may be ventricular, atrial or atrioventricular, depending on the specific features of each patient and it aims at preserving the cardiac rhythm, securing the desired heart rate and achieving an acceptable cardiac output. Temporary epicardiac pacing is not without danger, since, under specific circumstances, it may have a negative impact on the hemodynamics of the patient, to the point of circulatory collapse. It may also cause ventricular tachycardia (R on T phenomenon) and cardiac arrhythmias (if pacing is not synchronized to the heart’s natural pacemaker). Ventricular Pacing and Sensing (VVI) is accomplished by the placement of electrodes only on the ventricles, which a priori means a certain degree of hemodynamic compromise, due to the loss of atrial contribution in preserving cardiac output. In certain occasions, this impact may be even more significant. This case report concerns  a patient who underwent Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) and after placement of the electrodes of temporary epicardiac ventricular pacing he presented significant decrease in systemic arterial pressure and the appearance of cannon A waves on central venous pressure (CVP) tracing every time the pacemaker was triggered. These phenomena, which receded after the disconnection of the pacemaker, consists a case of Pacemaker Syndrome.This problem was solved by adjusting the pacemaker’s frequency at a rate lower than that of the patient’s natural pacemaker.

Continue reading

Noonan syndrome (NS) is an autosomal dominant disorder characterized by anatomic and pathophysiologic abnormalities.Anesthetic management in these cases has many challenges regarding airway management and cardiovascular stability.We present a case report of a 11-year-old male child who was scheduled for maxillofacial surgery under general anesthesia.

Continue reading

We report a case of persistent bronchospasm after anesthesia induction. The case refers to an elective surgery of an ulcerous formation in the intergluteal cleft. Bronchospasm is not an unusual event in the immediate intubation period, especially in patients with respiratory disease, but in most cases resolves uneventfully. In this patient, despite thorough treatment in the operation room, ausculatory findings remained unchanged, with progressive worsening of arterial blood gases. After this event, the surgery was postponed and the patient was transferred to the ICU for further management. In this article we describe the steps that were taken in order to manage this adverse event and ensure patient’s safety and successful outcome.

Continue reading

Evaluation of monitoring readings, taking into account each patient’s pathology as well as the impact of every medical intervention can guide us to make optimal clinical decisions in the periopeative setting. We present three cases in which clinical decisions concerning the management of acute perioperative pulmonary hypertension were based both on haemodynamic monitoring readings and on each patient’s specific pathology. First case: After anesthesia induction in a patient with severe aortic valve insufficiency, an increase in pulmonary artery pressure was recorded. Infusion of isoprenaline, which has a positive chronotropic effect, decreased diastolic time, diastolic blood flow into the left ventricle and also pulmonary artery pressure. Second case: A patient with severe aortic valve stenosis was found with increased pulmonary artery pressure. Intravenous administration of atenolol (1+1mg) reduced the heart rate and the pulmonary artery pressure. Third case: A 15 year old patient with aortic isthmus rupture underwent open surgical repair with graft interposition. After establishment of one lung ventilation and left thoracotomy, pulmonary artery pressure increased. Pulmonary hypertension was managed successfully by oxygen insufflation to the non-ventilated left lung. In our first patient, heart rate increase reduced diastolic time, which decreased the amount of retrograde blood flow into the left ventricle through the regurgitant aortic valve. In the second patient, the heart rate reduction decreased blood flow velocity through the stenotic aortic valve as well as the pressure gradient between left ventricular chamber and aorta. In both patients, enhanced left ventricular function resulted in a reduction in pulmonary artery pressure. Decrease of the alveolar partial pressure of oxygen (PAO2) is the most important parameter that stimulates hypoxic pulmonary vasoconstriction. Oxygen insufflation increased PAO2, resulting in a decrease in pulmonary artery pressure .Clinical decisions based on haemodynamic monitoring readings resulted in effective management of pulmonary hypertension and in a good patient outcome.

Continue reading
Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons