2015a

Continue reading

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρικής, σας ευχόμαστε ευτυχία και ευημερία για το νέο έτος.

Το 2015, μας βρίσκει στο μέσον μιας δύσκολης προσπάθειας με στόχο κύρια την διεύρυνση, τον εκσυγχρονισμό και την διεθνή καθιέρωση του περιοδικού μας. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αρχίσει να ευοδώνεται. Η νέα ιστοσελίδα του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρική είναι ήδη μια πραγματικότητα (www.e-journal.gr), ενώ το περιοδικό έχει ήδη γίνει δεκτό σε διάφορες βάσεις δεδομένων:

 • DRJI – Directory of Research Journal Indexing,
 • Research Bible,
 • org,
 • Journal Index.net
 • INNOSPACE
 • org
 • MJL- Medical journals Links
 • ICMJE- International Committee of Medical Journal Editors
 • org
 • ISI-International Scientific Indexing
 • EZB
 • OAJI – Open Access Journal Indexing
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals

Επίσης είναι σε εξέλιξη η αίτηση μας και σε άλλες βάσεις δεδομένων. Μερικές από αυτές είναι:

 • ASI – Advance Scientific Index
 • Scopus
 • Google Scholar
 • Genamics JournalSeek
 • edu

 

Μερικές από τις προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων έχουν αξιολογήσει το περιοδικό μας, βάση των παραπομπών, αποκτώντας  impact factor: 0.108 (Research Bible-2012),  0.638 (GIF-2013) και 1.931 (ISI-2014).

Ας ελπίσουμε ότι, κατά τη διάρκεια του 2015, θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις… Continue reading

The goal of of the present study is to investigate short-term and long-term functional outcome of a 8-bed, multidisciplinary pediatric intensive care unit (PICU) of a general hospital 300 PICU patients were enrolled prospectively in this observational cohort study. Functional outcome was evaluated through Pediatric Cerebral Performance Category (PCPC) and Pediatric Overall Performance Category (POPC) scales at admission (baseline), at PICU and hospital discharge, at 3 and 6 months, and at 1 and 2 years. Delta DPCPC and DPOPC alterations at discharge were related to major diagnostic categories and 2-year survival.Baseline PCPC and POPC scores were normal in 67% and 58.7% of study population, mild disability were recorded in 17.3% and 14.7%, moderate disability at 8% and 14%, severe disability at 4.3% and 9.3% and coma at 3.3% and 3.3%, respectively.

Continue reading

The aim of this study was to evaluate resuscitation skills and knowledge of the nursing staff of University Hospital “AHEPA”, who have previously successfully participated in a validated training CPR/AED course, held in ourhospital.In our study 60 professionally active nurses were involved. After completion of a predesigned questionnaire, they were expected to respond to a simulated cardiac arrest-CA scenario in an area where automated external defibrillation-AED was available. The questionnaire consisted of several questions regarding demographic data, participant’s personal opinion on the resuscitation training program, CPR performance and nurse’s attitudes when facing a CA. Participants were evaluated according to the European Resuscitation Council assessment form for basic life support-BLS with the use of AED (consisting of performance in 17 skills).The vast majority of the study population were female nurses (86.7% and 83.3% respectively), 41-50 years old (70%) with more than 21years working experience (53.3%).

Continue reading

The Fontan procedure and its modifications is the definitive therapy for a number of congenital heart diseases. Anesthesia for semi-elective Caeserian section in a pregnant woman with a history of such surgery history can be a real challenge due to probability of high perioperative morbidity and mortality. We present the anesthetic management of a young parturient with a history of a partially repaired complex cyanotic congenital heart disease and perform a literature review.

Continue reading

Acute Chest Syndrome (ACS) is a rare but often fatal complication in patients with micro-drepanocytic anemia as in those with beta Sickle Cell Disease (SCD). This case report refers to a female patient with known micro-drepanocytic anemia who was admitted to our ICU due to ACS. Treatment included RBC transfusions with WBC reduction, administration of FFP and plasmapheresis within 48 hours from the ICU admission. At the 3rd ICU day, HbA2 level was found elevated up to 77%. The following ICU days, the patient presented absence of the white series of the blood’s cellular components. After twelve days in the ICU the patient died due to hemodynamic shock and herniation of the brain stem. Given that sickle cell crises are potential precursors of this deadly syndrome, everyday practice should prioritize the prevention of sickle cell crises developing into ACS.

Continue reading

Neurologic complications after liver transplantation are quite common, with central pontine myelinolysis (CPM) being a rare but fatal complication. In this report, we describe the case of female liver transplant recipient who developed CPM after orthotopic liver transplantation (OLT).A 62-year old woman was admitted to the ICU for postoperative recovery after OLT. The procedure was described as uneventful. The patient had a history of decompensated cirrhosis, tension ascites, class I hepatic encephalopathy and chronic hyponatremia which necessitated repeated hospitalizations in the year prior to transplantation.The patient was unable to be weaned from ventilator support and did not show an improvement in mental status (GCS=5) despite the cessation of sedation. After neurologic consultation, a brain MRI was performed which showed evidence of CPM in the pons. Despite supportive therapy, the patient did not show an improvement of mental status and after a 55-day hospitalization in the ICU she died from septic complications.The etiology of CPM is multifactorial, with liver transplant recipients being at an increased risk. Supportive treatment is the standard of care, and there are not enough evidence supporting other types of treatment.

Continue reading
Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Ιστορικό
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons