στοματοτραχειακή διασωλήνωση

Our study compared the effectiveness between two of the proposed as rescue manoeuvres to overcome difficulty, in advancing a tracheal tube, during railroading over the fibreoptic bronchoscope. A ninety degrees anti-clockwise rotation (90ΑCWR) of the tube or cricoid cartilage pressure application (CCPA) was randomly performed in eighty patients undergoing fibreoptic orotracheal intubation under general anaesthesia, in whom first attempt to railroad the tracheal tube had failed.

Continue reading
Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons