Πληροφορίες άρθρου

DOI

The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2014; 12(b): 1

PDF


Language

EN

POSTED: 09/23/14 11:50 PM
ARCHIVED AS: 2014, 2014b, Γράμμα από τη Σύνταξη

COMMENTS FEED: RSS 2.0

DOI: The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2014; 12(b): 1

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της επιτροπής σύνταξης του Ελληνικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρικής με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη νέα μας ιστοσελίδα www.e-journal.gr, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διεύρυνσης, του εκσυγχρονισμού και της διεθνούς καθιέρωσης του περιοδικού μας.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, ως πρωτό βήμα αναφέρουμε την είσοδο του Ελληνικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρικής στις ακόλουθες διεθνείς βιβλιοθήκες: DRJI Directory of Research Journal Indexing, Journal Index.net, Medical Journal Link, ResearchBib. Το 2013, έχοντας αξιολογήσει το περιοδικό μας βάση των παραπομπών, το ηλεκτρονικό μας περιοδικό απέκτησε impact factor: 0.638.

Στην ανανεωτικήαυτή προσπάθεια, και βάσει των νέων απαιτήσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την αλματώδη εξέλιξη της πληροφόρησης, της επιστήμης και της τεχνολογίας και πάντα με την αμέριστη στήριξη της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Έλλάδος, προσδοκούμε στην περαιτέρω γόνιμη συνεργασία σας, ελπίζοντας το περιοδικό να συνεχίσει την μέχρι σήμερα ανοδική πορεία του στο χώρο του Ελληνικού και διεθνούς ιατρικού τύπου.

 

Υπεύθυνες σύνταξης

Μουλούδη Ελένη, Δ/ντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη, ΕΒ’, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης

Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Ιστορικό
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons