2014

Continue reading

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της επιτροπής σύνταξης του Ελληνικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρικής με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη νέα μας ιστοσελίδα www.e-journal.gr, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διεύρυνσης, του εκσυγχρονισμού και της διεθνούς καθιέρωσης του περιοδικού μας.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, ως πρωτό βήμα αναφέρουμε την είσοδο του Ελληνικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρικής στις ακόλουθες διεθνείς βιβλιοθήκες: DRJI Directory of Research Journal Indexing, Journal Index.net, Medical Journal Link, ResearchBib. Το 2013, έχοντας αξιολογήσει το περιοδικό μας βάση των παραπομπών, το ηλεκτρονικό μας περιοδικό απέκτησε impact factor: 0.638.

Στην ανανεωτικήαυτή προσπάθεια, και βάσει των νέων απαιτήσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την αλματώδη εξέλιξη της πληροφόρησης, της επιστήμης και της τεχνολογίας και πάντα με την αμέριστη στήριξη της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Έλλάδος, προσδοκούμε στην περαιτέρω γόνιμη συνεργασία σας, ελπίζοντας το περιοδικό να συνεχίσει την μέχρι σήμερα ανοδική πορεία του στο χώρο του Ελληνικού και διεθνούς ιατρικού τύπου.

 

Υπεύθυνες σύνταξης

Μουλούδη Ελένη, Δ/ντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη, ΕΒ’, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης

Fractures of the proximal femur are of the most frequent, especially in elderly patients. The increased frequency of these fractures highlights the need for effective management of those patients and the impact of these fractures regarding the cost to the national health system. The effects of pain in elderly patients is extremely aggravating, frequently leading to mental (confusion, delirium) and physical (cardiovascular) deterioration and complications.

The pain management of these patients in the emergency department (ED) with intravenous administered analgesics might complicate the status of these patients. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID’s) might increase the risk of gastric ulceration, gastric haemorrhage and coronary syndromes, while the use of IV opioids–especially in elderly-incorporates the risk of respiratory depression, delirium, hypotension and constipation. The pain management of these patients with the use of fascia iliaca block applied in ED, or even in a prehospital setting from doctors of various specialties, paramedics or nurses seems to gain acceptance because of its steep learning curve, the simple technique, the high success rate and the low rate of significant complications.

Continue reading

Οι δυσκολίες ή η αποτυχία στην διαχείριση του αεραγωγού είναι κοινοί παράγοντες που οδηγούν στο θάνατο και στην εγκεφαλική βλάβη, ως άμεσο αποτέλεσμα της αναισθησίας.

Η πρόβλεψη του δύσκολου αεραγωγού επιτρέπει στους αναισθησιολόγους να προετοιμαστούν για αυτό το δύσκολο κλινικό σενάριο. Παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα να προβλέψουμε με ακρίβεια έναν δύσκολο αεραγωγό προεγχειρητικά έχει μεγάλη αξία, είναι προφανές από τη βιβλιογραφία ότι καμία μεμονωμένη αξιολόγηση των αεραγωγών δεν μπορεί να προβλέψει αξιόπιστα έναν δύσκολο αεραγωγό. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ορίσει τον δύσκολο αεραγωγό και να επανεξετάσει την τρέχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του.

Continue reading

The aim of this study was to compare the combination of oral tramadol and midazolam to oral midazolam alone, in children undergoing adenotonsillectomy, as an oral premedication, regarding also sedation and postoperative pain relief. Sixty children selected for elective adenotonsillectomy were enrolled in this randomized, controlled prospective study. Patients were randomly allocated into two groups. Group M (n=30) received 0.5 mg.kg-1 oral midazolam and group MT (n=30) received 0.2 mg.kg-1 oral midazolam with 1 mg.kg-1 oral tramadol as a premedication 30min preoperatively. Standard general anesthesia technique was used.

Continue reading

This study was undertaken to evaluate the immediate postoperative complications in renal transplant recipients requiring Intensive Care Unit (ICU) admission. All renal transplant recipients with immediate post-transplantation complications (<1 week) admitted to our ICU from 1992 to 2012 were studied. Patients’ characteristics, transplant variables and prognosis were evaluated and data were analyzed to identify factors of outcome. Over the study period 13 men and 3 women, (26.2 % of renal transplant recipients requiring ICU admission) aged 45.4±10 years, were included in the study. APACHE II and SOFA scores on ICU admission were 17.8±4.6 and 8.4±3.6 respectively.

Continue reading

Schwannomas, known also as neurilemmomas, are considered to be benign in the vast majority of cases. Originating from the schwan cells of the neural sheath of peripheral nerves, they usually develop in the head and neck. Involvement of the brachial plexus is relatively rare, with an incidence of 0.3–0.4/100,000 person per year1. Malignant transformation is extremely uncommon. Patients’ initial symptoms include pain, loss of function, numbness or a progressively growing mass in the supraclavicular region. Neglected cases regarding larger benign tumors may present with monoparesis of an upper limb2. Primary malignant schwannomas of the brachial plexus causing monoplegia are extremely infrequent and to the best of our knowledge very few cases have been published in the international literature.

Continue reading

Intrathecal drug administration extends beyond the purposes of anaesthesia, to therapeutic applications. Here, we describe the case of a patient with severe Systemic Lupus Erythematosus having affected multiple organs and had a meningococcal infection. She was treated with intrathecal antibiotic therapy resulting in a successful outcome.

Continue reading
Continue reading

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της επιτροπής σύνταξης του Ελληνικού Περιοδικού Περιεγχειρητικής Ιατρικής σας ευχαριστούμε πολύ για τη μέχρι σήμερα εμπιστοσύνη και συνεργασία.

Προκειμένου να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε την πορεία του περιοδικού στο χώρο τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς ιατρικού τύπου, επιδιώκουμε τον εκσυγχρονισμό του περιοδικού.

Continue reading
Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Ιστορικό
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons