Πληροφορίες άρθρου

Authors

Fakiris C.
Mathioudakis E.
Nictari V.
Papaioannou A.

DOI

The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2012; 10):47-65

PDF


Language

EL

POSTED: 09/6/12 8:20 AM
ARCHIVED AS: 2012, Ειδικά Άρθρα
KEYWORDS: , ,
COMMENTS FEED: RSS 2.0

DOI: The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2012; 10):47-65

ABSTRACT

Mechanical ventilation can have adverse effects on pulmonary function. The present review focuses on the effects of perioperative mechanical ventilation and its role in ventilator-induced lung injury. For the purposes of this review, lung protective ventilatory strategies will be discussed.

Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Ιστορικό
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons