Πληροφορίες άρθρου

Authors

Antoniadou E.
Antypa E.
Arvaniti M.
Bekridelis A.
Chasou E.
Vasiliagou S.

DOI

The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2013;11: 84-91

PDF


Language

EL

POSTED: 08/7/13 11:10 PM
ARCHIVED AS: 2013, Παρουσίαση περιστατικού
KEYWORDS: , ,
COMMENTS FEED: RSS 2.0

DOI: The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2013;11: 84-91

Το σύνδρομο της αναστρέψιμης οπίσθιας εγκεφαλοπάθειας [Posterior reνersible encephalopathy syndrome (PRES)] είναι μια σχετικά πρόσφατα αναγνωρισμένη κλινική οντότητα συνοδευόμενη από χαρακτηριστικά ευρήματα στην αξονική τομογραφία του εγκεφάλου. Ως κυριότερες αιτίες του συνδρόμου αυτού έχουν αναφερθεί η υπερτασική εγκεφαλοπάθεια, η νεφρική ανεπάρκεια, ανοσοκατασταλτικά και κυτταροτοξικά φάρμακα όπως και η εκλαμψια. Οι διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, οι σπασμοί (συνήθως επαναλαμβανόμενα επεισόδια γενικευμένων τονικοκλονικών σπασμών), ο εμετός και η φλοιική τύφλωση αποτελούν τις κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου.

Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Ιστορικό
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons