Το σύνδρομο της αναστρέψιμης οπίσθιας εγκεφαλοπάθειας [Posterior reνersible encephalopathy syndrome (PRES)] είναι μια σχετικά πρόσφατα αναγνωρισμένη κλινική οντότητα συνοδευόμενη από χαρακτηριστικά ευρήματα στην αξονική τομογραφία του εγκεφάλου. Ως κυριότερες αιτίες του συνδρόμου αυτού έχουν αναφερθεί η υπερτασική εγκεφαλοπάθεια, η νεφρική ανεπάρκεια, ανοσοκατασταλτικά και κυτταροτοξικά φάρμακα όπως και η εκλαμψια. Οι διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, οι σπασμοί (συνήθως επαναλαμβανόμενα επεισόδια γενικευμένων τονικοκλονικών σπασμών), ο εμετός και η φλοιική τύφλωση αποτελούν τις κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου.

Continue reading
Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons