Δύσκολος αεραγωγός

Οι δυσκολίες ή η αποτυχία στην διαχείριση του αεραγωγού είναι κοινοί παράγοντες που οδηγούν στο θάνατο και στην εγκεφαλική βλάβη, ως άμεσο αποτέλεσμα της αναισθησίας.

Η πρόβλεψη του δύσκολου αεραγωγού επιτρέπει στους αναισθησιολόγους να προετοιμαστούν για αυτό το δύσκολο κλινικό σενάριο. Παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα να προβλέψουμε με ακρίβεια έναν δύσκολο αεραγωγό προεγχειρητικά έχει μεγάλη αξία, είναι προφανές από τη βιβλιογραφία ότι καμία μεμονωμένη αξιολόγηση των αεραγωγών δεν μπορεί να προβλέψει αξιόπιστα έναν δύσκολο αεραγωγό. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ορίσει τον δύσκολο αεραγωγό και να επανεξετάσει την τρέχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του.

Continue reading

The tremendous impact of hypoxia on any critical organ, namely the brain and the heart, are well known, at least because of their obvious result. The question asked by many: “For how long can the patient tolerate apnoea?” cannot be answered with certainty for any given patient. The long list of possible problems that may arise during the transport of O2 from the anesthetic circuit to the very last cell of the human organism precludes any possibility of precise calculation. Hypoxia of critical tissues (the brain and the heart) has deleterious pathophysiologic effects on them.

Continue reading
Γλώσσα
Αναβάθμιση του Impact Factor

Αρχείο άρθρων
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Άδεια Creative Commons