Η διασωλήνωση της τραχείας είναι μία από τις σημαντικότερες αναισθησιολογικές πράξεις στο να εξασφαλίζει τη βατότητα και τη στεγανότητα των ανωτέρων αεροφόρων οδών. Τα λήμμα διασωλήνωση αναφέρεται στο λεξικό το Γ. Μπαμπινιώτη και χαρακτηρίζεται σαν «εισαγωγή ελαστικού σωλήνα σε όργανο ή φυσική κοιλότητα πχ η εισαγωγή ελαστικού σωλήνα στην τραχεία»[1]

Continue reading

Several techniques have been described for percutaneous internal jugular vein catheterization. Some of them are associated with complications, such as tracheal tube cuff puncture. We describe two cases of this rare but potential devastating complication, after which our patients recovered uneventfully

Continue reading
Language
Αναβάθμιση του Impact Factor

Archive
Επιλέξτε χρονιά
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Creative Commons License