Η περιεγχειρητική χορήγηση υγρών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη διαχείριση των χειρουργικών ασθενών, αλλά και σημείο έντονων επιστημονικών αντιπαραθέσεων και διχογνωμιών για το είδος και την ποσότητα των χορηγούμενων διαλυμάτων3,4. Οι χειρουργικοί ασθενείς κατά την περιεγχειρητική περίοδο, χρειάζονται υγρά, και μερικές φορές απαιτούνται μεγάλες ποσότητες για τη διατήρηση του ενδαγγειακού όγκου και της αιμοδυναμικής σταθερότητας. Ο περιορισμός στη χορήγηση υγρών αλλά και η υπερχορήγηση μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ικανά να επηρεάσουν την έκβαση5,6. Continue reading
Language
Αναβάθμιση του Impact Factor

Archives
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Creative Commons License