Η βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών αλλά κυρίως των χημειοθεραπευτικών σχημάτων αύξησε κατά πολύ την επιβίωση των ασθενών με κακοήθη νόσο των πνευμόνων. Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θωρακοχειρουργική επέμβαση για κακοήθη νόσο πνευμόνων, έχουν αυξημένη πιθανότητα να υποβληθούν σε μια νέα διαγνωστική ή θεραπευτικήεπέμβαση, λόγω υποτροπής της αρχικής νόσου, ή εμφάνισης ενός δεύτερου πρωτοπαθούς όγκου του πνεύμονα.

Continue reading

The interaction between increased Intra Abdominal Pressure (IAP) and Intrathoracic Pressure under different Positive End Expiratory Pressure (PEEP) levels is intriguing, since these two conditions coexist frequently in several clinical settings. The aim of our study was to investigate the interaction between different PEEP levels and increased IAP during laparoscopic cholecystectomy. In fifty two patients, who underwent scheduled laparoscopic cholecystectomy, cardiovascular parameters were determined by an Oesophageal Doppler Monitor device during two different time periods, before and after pneumoperitoneum, and under five conditions: (i) PEEP 0 cmH2O (ii) PEEP 5cm H2O (iii) PEEP 10cm H2O (iv) PEEP 15cm H2O and (v) in the absence of PEEP or ventilation. Cardiac output and stroke volume showed a statistically significant decrease compared to the baseline value after the application of different PEEP levels, when there was no pneumoperitoneum (p<0.05). However, both parameters increased, when PEEP and pneumoperitoneum were applied together (p<0.001). Corrected flow time, peak flow velocity in the descending thoracic aorta and mean acceleration showed similar alterations but not at all PEEP levels. Finally, αt the no PEEP or ventilation phase, the negative effects of increased IAP on the cardiocirculatory function were predominant. According to these results, application of PEEP seems to counterbalance the negative hemodynamic effects of increased IAP. Moreover, it could also be concluded that ‘ideal’ PEEP level might be the one that borders the IAP level, since the best cardiac output and stroke volume values were reported at that point.

Continue reading

Apneic oxygenation is an adjunct „ventilation‟ technique that involves insufflation of oxygen at varying flows through a catheter that is inserted through the endotra-cheal tube and is positioned above the carina. Apneic oxygenation improves gas exchange efficiency and preserves the arterial oxygenation at an acceptable level.

Continue reading

Pulmonary capillary pressure (Pcp) is the primary driving force determining the fluid flux across pulmonary capillary wall. Alterations of Pcp have been described in systemic inflammation, sepsis, ARDS, hypoxaemia and acute heart failure. The purpose of this study was to examine the Pcp alterations after lipopolysaccharide (LPS) intravenous administration in pigs. LPS has been administered (150μg/Kg BW) in the right atrium of 8 anesthetized and mechanical ventilated pigs (Group A) and the Pcp was calculated from pulmonary artery pressure tracings using the Gaar equation before, after LPS infusion and in 20min intervals for two hours.

Continue reading
Language
Αναβάθμιση του Impact Factor

Archives
ATOM Feed
RSS Feed
RDF Feed
Creative Commons License